Een stewardess met plotse palpitaties en neusbloedingen

798 p
Samenvatting

Hereditaire hemorragische teleangieëctasie (HHT) is een zeldzame aandoening die vaak ondergediagnosticeerd wordt. De ziekte wordt gekenmerkt door kleine, dunne bloedvaten met een fragiele wand resulterend in arterioveneuze malformaties, met de mogelijkheid om voor te komen in verschillende organen van het lichaam. Pulmonale arterioveneuze malformaties zijn de meest voorkomende oorzaak van ernstige complicaties, o.a. een cerebrovasculair accident (CVA), systemisch ernstige infecties, (cerebrale) abcessen en zelden massieve hemoptoë of hemothorax. Het is daarom belangrijk om deze tijdig te detecteren bij asymptomatische patiënten.

Auteur
V. Vercruysse , C. De Wilde , P. Smeets
Vakgebied
MEDISCHE BEELDVORMING , ALGEMENE INWENDIGE GENEESKUNDE
Jaargang 2019, Volume 75