Een vroege zwangerschap in een niet-communicerende rudimentaire hoorn bij een uterus unicornis

545 p
Samenvatting

Een zwangerschap in een niet-communicerende rudimentaire hoorn bij een uterus unicornis is een zeldzame oorzaak van ernstige maternale morbiditeit en mortaliteit. Gezien het hoge risico op ruptuur van de rudimentaire hoorn (tot 90% in het tweede trimester) kunnen een vroege diagnose en een correcte behandeling levensreddend zijn. De diagnose is echografisch soms moeilijk te stellen. Een aanvullende MRI kan helpen bij de diagnose van het type uterusanomalie, de lokalisatie van de zwangerschap en de vraag of er bijkomende urologische afwijkingen zijn. De standaardbehandeling bestaat uit de resectie van de rudimentaire hoorn. Een vroegtijdige medicamenteuze behandeling (methotrexaat – MTX) kan de chirurgische resectie vergemakkelijken doordat de vascularisatie afneemt. Dit artikel beschrijft de ziektegeschiedenis van twee patiëntes die spontaan zwanger werden in een niet-communicerende rudimentaire hoorn links. Een laparoscopische resectie van deze hoorn werd bij beiden succesvol verricht. Bij één patiënte werd de chirurgie voorafgegaan door een medicamenteuze behandeling (MTX). De embryologie, de symptomatologie, de diagnostiek en de aanpak van een uterus unicornis met een zwangerschap in een niet-communicerende rudimentaire hoorn worden belicht aan de hand van de huidige evidentie.

Auteur
F. Van de Peer , S. Weyers
Vakgebied
GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE
Jaargang 2019, Volume 75