Een wonde aan de linkerenkel bij een vijftienjarige jongen

865 p
Samenvatting

„Staphylococcal toxic shock syndrome” (STSS) is een vrij zeldzame, potentieel levensbedreigende multisysteemaandoening die het gevolg is van toxineproducerende Staphylococcus aureus. De diagnose wordt gesteld op basis van de kliniek, namelijk via de criteria van de „Centers for Disease Control and Prevention” (CDC). In deze casusbespreking wordt het verhaal belicht van een vijftienjarige patiënt met acuut ontstane gastro-intestinale last, somnolentie, rash, hoge koorts, lage tensies en een ulcus aan de linkerenkel. De patiënt voldeed aan de CDC-criteria voor STSS. De bloedkweken bleven negatief en een toxineproducerende S. aureus werd gekweekt uit het ulcus. De patiënt werd behandeld met een hoge dosis intraveneuze clindamycine (driemaal 600 mg) en vancomycine na chirurgisch debridement van het ulcus. Verder worden de epidemiologie, de diagnose en de therapie van STSS besproken.

Auteur
A. Van Damme , S. De Coninck , F. Van Hoecke , S. Callens , P. Schelstraete
Vakgebied
GASTRO-ENTEROLOGIE , KLINISCHE BIOLOGIE , ALGEMENE INWENDIGE GENEESKUNDE , PEDIATRIE
Jaargang 2018, Volume 74