Een zeldzame oorzaak van een massa en veneuze trombose in de onderbuik bij een 66-jarige vrouw

1 585 p
Samenvatting

Intraveneuze leiomyomatose is een zeer zeldzame aandoening die voornamelijk optreedt bij premenopauzale
vrouwen. Tot op heden zijn er in de literatuur rond de 300 casussen beschreven.
Het betreft het voorkomen van een benigne gladdespierceltumor die doorgroeit in de uteriene of
pelviene vaten. Hoewel het een benigne aandoening betreft, kan het bij betrokkenheid van de vena
cava inferior, de longen en het hart leiden tot congestief hartfalen en sterfte.
Hieronder wordt de casus beschreven van een 66-jarige patiënte bij wie per toeval een pelviene
massa werd gediagnosticeerd. Op preoperatieve beeldvorming kon de diagnose niet bevestigd
worden. De patiënte onderging een open hysterectomie met een bilaterale adnexectomie. Anatomopathologisch
onderzoek stelt de diagnose van intraveneuze leiomyomatose. De hoeksteen van de
behandeling van deze aandoening is radicale heelkunde. Verder onderzoek is noodzakelijk om de
plaats van (neo)adjuvante hormonale therapie en radiotherapie te bepalen. Uniforme richtlijnen in
het kader van follow-up zijn tot op heden ook niet beschikbaar.

Auteur
C. Gregoir , A. Schmid , K. Wuyts
Vakgebied
GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE
Jaargang 2018, Volume 74