Een zeldzame oorzaak van heupklachten bij een 27-jarige man

138 p
Samenvatting

Gepigmenteerde villonodulaire synovitis (PVNS) is een benigne, proliferatief proces van het synovium
ter hoogte van een gewricht of een peesschede. Het ziektebeeld wordt gekenmerkt door een
atraumatische, monoarticulaire zwelling bij een relatief jonge patiëntenpopulatie. De typische hemosiderinedeposities ter hoogte van het synovium vertonen een karakteristiek beeld op zowel histopathologisch onderzoek als een MRI. De behandeling bestaat in de meeste gevallen uit een totale
synovectomie van het gewricht, al dan niet met adjuvante radiotherapie. Recidief blijft echter een
frequent probleem. De cruciale rol van „macrophage colony-stimulating factor” (M-CSF1) in de
pathogenese van PVNS biedt een veelbelovende behandelingsoptie bij refractaire gevallen.

Auteur
F. Van Ongeval , J. Willems , D. Gorissen , G. Stassijns
Vakgebied
FYSISCHE GENEESKUNDE EN REVALIDATIE , ORTHOPEDIE
Jaargang 2019, Volume 75