Een zeldzame oorzaak van lymfadenopathie

1 435 p
Samenvatting

Een 23-jarige Kosovaarse patiënte meldde zich op de dienst spoedgevallen wegens aanslepende
bilaterale pleurale pijnklachten. Op een CT-scan werd er bilateraal een beperkte hoeveelheid pleuravocht
en een uitgebreide mediastinale massa gezien. Differentiaaldiagnostisch werd er gedacht aan
een neoplastische of een infectieuze oorzaak. De tuberculinehuidtest bleek positief. De analyse van
het pleuravocht toonde een exsudaat met een reactief celbeeld, suggestief voor reactieve pleuritis.
De thoracale pijnklachten verdwenen onder een proefbehandeling met acetylsalicylzuur. Een endobronchiale
echografie met transbronchiale naaldaspiratie (EBUS-TBNA) van de mediastinale massa
toonde normaal lymfeklierweefsel met een klein granuloom. Als alternatief voor een mediastinoscopie
werden meer oppervlakkige haarden opgespoord. Een 18F-fluorodeoxyglucose-positronemissietomografie-
CT-scan (18F-FDG-PET-CT-scan) stelde verschillende hypercapterende lokalisaties in
het licht van lymfeklierweefsel in de hoofd- en de halsstreek. De kweken van lymfeklierbiopten uit
de nasofarynx en halsregio V bleken uiteindelijk positief voor een Mycobacterium tuberculosis-complex.
De diagnose van tuberculeuze lymfadenitis (TBL) en aspecifieke pleurale prikkeling, vermoedelijk
van virale origine, werd gesteld. Tuberculostatica voor een tijdsduur van zes maanden werden
opgestart.
In de beschouwing wordt er aan de hand van recente literatuur een beknopt overzicht gegeven
van de epidemiologie, de pathofysiologie, de differentiaaldiagnostiek, de diagnose, de therapie en
de prognose van TBL.

Auteur
K. Favere , V. Desmedt , T.L.A. Malfait , E. Van Braeckel , M.J.E. Vanfleteren , E. Derom
Vakgebied
PNEUMOLOGIE
Jaargang 2018, Volume 74