Een zeldzame vorm van cystitis

810 p
Samenvatting

Een 84-jarige man bood zich aan op de dienst spoedgevallen met recidiverende hematurie en een
suprapubische globus vesicalis. Het biochemische onderzoek gaf een licht verhoogde C-reactieve
proteïne (CRP) aan, zonder leukocytose. De urineanalyse toonde de aanwezigheid van rode en witte
bloedcellen. De CT-scan van het abdomen wees op emfysemateuze cystitis. De patiënt werd
behandeld met antibiotica per os en gesondeerd met een Foley-katheter. Hij kon na enkele dagen
het ziekenhuis verlaten in een goede algemene toestand.
Emfysemateuze cystitis komt meestal voor bij vrouwen rond de leeftijd van 66 jaar met slecht
gecontroleerde diabetes mellitus. E. coli en K. pneumoniae zijn in het merendeel van de gevallen de
verwekkers. Een CT-scan van het abdomen is de gouden standaard voor de diagnose. De behandeling is in 90% van de gevallen medicamenteus, met intraveneuze antibiotica gevolgd door antibiotica per os. In 10% van de gevallen is een chirurgische behandeling noodzakelijk. Complicaties zijn
een blaasruptuur, peritonitis en sepsis. De mortaliteit bedraagt 7%, een vroege diagnose en behandeling zijn dus belangrijk.

Auteur
T. Van Den Bosch , H. Vandeursen
Vakgebied
UROLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75