Een zeldzame vorm van recidiverende hypoglykemie bij een volwassen patiënt: een case-report

1 338 p
Samenvatting

Recidiverende hypoglykemie bij volwassen patiënten zonder diabetes mellitus komt zelden voor.
Er is een specifieke aanpak nodig voor de diagnostiek en de behandeling. Bij de kritiek zieke patiënt
kan hypoglykemie optreden als gevolg van een onevenwicht tussen het glucoseverbruik en de
glucoseproductie. Hormoondeficiënties (o.a. hypocortisolemie) kunnen een andere oorzaak zijn.
Bij schijnbaar gezonde patiënten moet in eerste instantie medicatie(ab)usus uitgesloten worden aan
de hand van concentratiebepalingen van gliniden en sulfonylurea in het bloed. Aan de hand van
metingen van pro-insuline, insuline en C-peptide kan er bij hypoglykemie, tijdens een vastenproef of
na een „mixed meal test”, een onderscheid gemaakt worden tussen exogene en endogene hyperinsulinemie.
Endogene hyperinsulinemie kan secundair zijn aan een insulinoom of nesidioblastose.
Een onderscheid tussen deze kan gemaakt worden door beeldvorming van de pancreas of door
een intra-arteriële calciumstimulatietest (SACST). Een andere zeldzame oorzaak van endogene
hyperinsulinemie is auto-immuungemedieerde hypoglykemie door de aanwezigheid van antistoffen
tegen insuline of tegen de insulinereceptor. Hypoglykemie kan tevens optreden ten gevolge van een
paraneoplastisch fenomeen bij een „non-islet cell tumor”.
Deze casus beschrijft een 40-jarige patiënte met recidiverende hypoglykemie secundair aan
nesidioblastose. Initieel wordt er geopteerd voor een medicamenteuze aanpak, maar zonder succes,
waarna er wordt overgegaan tot een hemipancreatectomie.

Auteur
A. De Landtsheer , R. Schoonjans , E. Mahieu , A. Fouckova
Vakgebied
ENDOCRINOLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75