Een zuigeling met hevige huilbuien, braken en diarree: het "food protein-induced enterocolitis syndrome"

1 406 p
Samenvatting

Het „food protein-induced enterocolitis syndrome” (FPIES) is een relatief onbekende diagnose bij
kinderen. Het diagnosticeren van FPIES kan moeizaam verlopen door het ontbreken van een specifieke
diagnostische test en onvoldoende bekendheid met de aandoening. Daarom is het belangrijk
dat zowel huis- als kinderartsen kennis verwerven over de diagnostische criteria. FPIES is niet
hetzelfde als een IgE-gemedieerde allergie aangezien het zich gedraagt als een acute gastro-intestinale
ontstekingsreactie op een allergeen zonder IgE-tussenkomst. De diagnose van FPIES is voornamelijk
gebaseerd op de anamnese van de patiënt met kenmerkende klinische symptomen. De
meest voorkomende voedingsallergenen die FPIES veroorzaken, zijn koemelk, soja, haver en rijst.
Vroegtijdige herkenning van FPIES met daaropvolgend eliminatie van het verdachte voedsel is
belangrijk voor het vermijden van complicaties, namelijk dehydratatie, metabole acidose en in ernstige
gevallen een hypovolemische shock. De prognose van FPIES voor koemelk en soja is gunstig
aangezien de meeste kinderen vanaf de leeftijd van twee tot vijf jaar geen klachten meer zouden
hebben. Er zijn weinig gegevens gekend over de prognose van FPIES veroorzaakt door rijst of haver.

Auteur
J.L.M. Vandekerckhove , Y.M. Roosen , E.D. De Kleijn
Vakgebied
PEDIATRIE , GASTRO-ENTEROLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75