Eerste Hulp Bij Ethische stress

400 p
Samenvatting

Ethische stress, een fundamenteel en complex fenomeen binnen de gezondheidszorg, kan een negatieve invloed hebben op het functioneren van zorgverleners en onrechtstreeks ook op de patiëntenzorg. Verschillende factoren (individuele, klinische en externe) spelen een rol, waaronder het ethische klimaat binnen een zorgorganisatie en de vertaling ervan naar een kwalitatief beleid. In het AZ Nikolaas is het ethische beleid in kaart gebracht door de commissie medische ethiek via een concrete beleidstekst, namelijk het ethische kader (http://www.aznikolaas.be/commissie-medische-ethiek-az-nikolaas). De „Eerste Hulp Bij Ethische stress” (EHBE) is hiervan een onderdeel. Het is een kort en eenvoudig stappenplan om ethisch overleg in het interdisciplinaire (transmurale) team te stimuleren. Het bestaat concreet uit drie stappen: de feitenanalyse, de waardenanalyse en de conclusie. De overlegmethode kenmerkt zich door zijn toegankelijkheid, efficiëntie en professionaliteit en laat het team op een open en constructieve manier omgaan met ethische stress, dit met aandacht voor de werkcontext en de complexiteit van de zorgorganisatie.

Auteur
L. Van Daele , L. van de Vijver , C. Jadoul , G. De le Meilleure
Vakgebied
ETHIEK
Jaargang 2019, Volume 75