Elektroconvulsietherapie bij depressieve ouderen: een update

1 226 p
Samenvatting

Een depressieve stoornis is een vaak voorkomende aandoening bij ouderen. Deze patiëntenpopulatie
heeft ook vaak een somatische comorbiditeit en verdraagt moeilijker psychofarmaca. Aangezien
elektroconvulsietherapie (ECT) doeltreffend blijkt in de behandeling van depressie, wordt in dit artikel
een overzicht gegeven van de behandeling, de contra-indicaties, de verwikkelingen en de bijwerkingen
ervan bij ouderen. Concluderend kunnen we stellen dat ECT een veilige en efficiënte techniek is
bij depressieve ouderen. Bij een ernstig depressief toestandsbeeld (suïcidaliteit, voedselweigering,
katatonie, psychotische symptomen) kan ECT als eerstelijnsbehandeling toegepast worden.

Auteur
S.C. Herremans , N. Van de Velde , G. Lemmens
Vakgebied
GERIATRIE , PSYCHIATRIE
Jaargang 2018, Volume 74