Ernstige complicaties na colonoscopie: hoe doet Belgie het?

885 p
Samenvatting

Een van de kwaliteitsparameters van een colonoscopie is het aantal complicaties dat plaatsvindt
tijdens of na de colonoscopie. In België bestaat er geen kwaliteitsregister en houdt men de complicaties
niet bij. Om toch een idee te krijgen hoe dit in België zit, werd een lijst van complicaties opgesteld
op basis van de terugbetalingsnummers. Deze nummers werden verkregen van het Rijksinstituut
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) via het Intermutualistisch Agentschap (IMA). De
Stichting Kankerregister codeerde de gegevens, waarna ze werden gekoppeld aan de terugbetalingsnummers
van complicatiegerelateerde medische procedures en overlijdens.

Uit deze gegevens blijkt dat het aantal zware complicaties (bloeding en perforatie) laag is en dat
een colonoscopie in België een veilig onderzoek is. Aangezien er geen informatie is over andere
complicaties zoals cardiopulmonale problemen of abdominale pijn, werden ze in deze studie buiten
beschouwing gelaten.

Auteur
E. Macken , S. Van Dongen , S. Francque , G. Van Hal
Vakgebied
GASTRO-ENTEROLOGIE
Jaargang 2020, Volume 76