Ewingsarcoom van de mandibula bij een zesjarig kind

679 p
Samenvatting

Het Ewingsarcoom (EWS) is een zeldzame, kwaadaardige tumor die meestal gelokaliseerd is in het
bot en sporadisch in de weke weefsels. Deze kanker uit zich met aspecifieke klachten. De diagnostiek is gebaseerd op beeldvorming en vooral op histologie, waarbij cytogenetica en moleculair
onderzoek zekerheid bieden over de diagnose. De multimodale therapie bestaat uit een combinatie
van (neo)adjuvante chemotherapie, chirurgie en/of radiotherapie en moet plaatsvinden in gespecialiseerde centra. Door deze multimodale aanpak en door internationale samenwerking zijn de overlevingskansen voor deze patiënten de laatste decennia verbeterd.
Zoals beschreven wordt in deze casus, kan het EWS zich voordoen in de kaak. Herstel van het mandibulaire defect is in deze situatie een uitdaging, zeker bij een kind in de groei, bij wie het behoud van het
groeipotentieel van de gereconstrueerde kaak belangrijk is. De vrije fibulalap geniet bij volwassenen de
voorkeur voor de reconstructie van een grotere segmentresectie van de mandibula en, aangezien steeds
meer literatuur een blijvend groeipotentieel van deze lap suggereert, mogelijk ook bij kinderen.

Auteur
K. Brijs , J. Van Hevele , M. Bila , M. Dom , M. Renard , C. Politis
Vakgebied
ONCOLOGIE , PEDIATRIE
Jaargang 2019, Volume 75