Fibro-osseuze letsels van de kaak

45 p
Samenvatting

Fibro-osseuze letsels van de kaak en het craniofaciale skelet omvatten een diverse groep van afwijkingen met verschillen in de kliniek en de pathogenese. De clinicus is niet meteen geholpen met
een histologisch onderzoek omdat dit vaak niet onderscheidend is voor de verschillende letsels.
Een classificatie van de letsels op basis van de recentste bevindingen wordt voorgesteld. Centraal
staat het concept dat slechts het samenbrengen van de klinische bevindingen, de beeldvorming en
de histologie kan leiden tot een diagnose. Men definieert vier groepen binnen de fibro-osseuze
letsels: de osseuze (OD) en de fibreuze dysplasieën (FD), het ossificerend fibroom en het benigne
cementoblastoom. Deze vier groepen hebben hun eigen klinische en radiografische karakteristieken
en vragen elk een eigen therapeutische aanpak.
In dit artikel wordt er aan de hand van een klinische casus dieper ingegaan op de klinische en
de radiografische kenmerken van de verschillende types van fibro-osseuze letsels, waarna de aangewezen therapie kort wordt besproken.

Auteur
P. Thielens
Vakgebied
STOMATOLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75