Folia Pharmacotherapeutica

525 p
Samenvatting

Genuanceerde informatie over vaccinatie die voordelen en nadelen correct afweegt en ook de nog
onbekende factoren voldoende belicht, is merkwaardig genoeg schaars. Sommigen vinden dat preventieve
maatregelen zoals vaccinaties hun vrijheid bedreigen en dat deze dikwijls geïnspireerd zijn
door financiële en andere bijbedoelingen. Anderen beklemtonen dat dergelijke maatregelen de volksgezondheid
ten goede komen en dat men geen twijfel mag zaaien door bepaalde onzekerheden te
vermelden. Vanzelfsprekend ligt de waarheid ergens tussenin, maar is het niet evident om de gegevens
die de plaats van vaccinaties mee kunnen bepalen te verzamelen en om ze een gepast gewicht
te geven in de eindbeoordeling van de vaccinatie. Daarom doet de redactie van het BCFI in publicaties
rond vaccinatie een poging om zoveel mogelijk elementen aan te reiken en te beschrijven zodat de
lezer een gefundeerde afweging kan maken. In dit nummer van de Folia komen dan ook een aantal
vaccinaties aan bod waar enerzijds het standpunt van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) wordt gegeven
en anderzijds een aantal bijkomende bemerkingen worden gemaakt.
Zowel bij preventieve maatregelen als bij curatieve behandelingen spelen ook economische overwegingen
een belangrijke rol. Daarom worden er in dit Folianummer een aantal bedenkingen geformuleerd
bij de jaarlijkse top 25 van de RIZIV-uitgaven voor geneesmiddelen in de ambulante zorg.

Vakgebied
FARMACOLOGIE
Jaargang 2018, Volume 74