Gametendonatie in België

563 p
Samenvatting

De gametendonatie neemt sinds een tiental jaren toe. Dit kan voor de donatie van het sperma vooral worden verklaard door de toenemende aanvaardbaarheid van het ouderschap door alleenstaande vrouwen en lesbische paren. De toenemende vraag naar eiceldonatie is vermoedelijk te wijten aan de verhoging van de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen. België is in belangrijke mate een doorgeefluik voor donorsperma: vele kandidaat-ontvangers uit het buitenland worden hier behandeld met sperma dat werd aangekocht in Deense spermabanken. Slechts enkele centra gebruiken exclusief het sperma van de door hen gerekruteerde donoren. Indien de donoranonimiteit zou worden opgeheven, zou ongeveer drie kwart van de donoren afhaken en zouden de centra meer inspanningen moeten leveren om donoren te werven of nog veel meer een beroep moeten doen op de import van donorsperma. Voor de eiceldonatie is de situatie al jaren vrij stabiel omdat de rekrutering vooral gebeurt door de ontvangers in het eigen sociale netwerk. De enige opvallende wijziging is de verdwijning van het eiceldelen ten gevolge van de terugbetaling van de in-vitrofertilisatie (ivf) voor de Belgische patiënten.

Auteur
G. Pennings
Vakgebied
GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE
Jaargang 2020, Volume 76