Geassisteerde voortplanting in België: organisatie, wetgeving en rapportering

536 p
Samenvatting

Geassisteerde voortplanting in België wordt gekenmerkt door een strikte organisatie van de activiteiten. Die zijn beperkt tot de zorgprogramma’s type A en B in ziekenhuizen. Deze zorgprogramma’s moeten bovendien een erkenning hebben als bank voor menselijk lichaamsmateriaal. Deze erkenning is onderworpen aan strenge kwaliteits- en veiligheidseisen. België beschikt over een zeer uitgebreide wetgeving die de meeste aspecten van medisch begeleide voortplanting behandelt, met uitzondering van het draagmoederschap. Daarnaast worden alle activiteiten van een geassisteerde voortplanting zowel in het ziekenhuis als in het laboratorium nauwgezet gerapporteerd bij respectievelijk het „Belgian register for assisted procreation” (BELRAP) en het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG). Dit laat een perfecte opvolging toe van de activiteiten en de kwaliteit ervan.

Auteur
D. De Neubourg
Vakgebied
GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE
Jaargang 2020, Volume 76