Gedwongen opnames binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie: algemene tendensen in Vlaanderen

853 p
Samenvatting

De incidentie van gedwongen opnames (GO) neemt toe in Vlaanderen. Onderzoek specifiek gericht op minderjarigen is schaars en het is niet duidelijk of deze stijging ook geldt voor deze patiëntengroep. De opzet van dit overzichtsartikel is om te informeren en om het kritisch reflecteren over GO bij minderjarigen aan te wakkeren. Epidemiologische gegevens werden verzameld via de jaarverslagen omtrent de toepassing van de Wet op de bescherming van de persoon van de geesteszieke (WBPG), aangeleverd door Zorginspectie Vlaanderen. Hierbij werden specifiek de gegevens gebruikt van minderjarigen van het jaar 2007 tot 2014. Het aantal GO bij minderjarigen is in deze periode stabiel gebleven. Er zijn opvallend meer spoed- dan gewone procedures en het aantal kinderen en jongeren dat gedwongen verblijft op een volwassenenafdeling, is nog groot. Wat betreft diagnosestellingen zijn er eerder stabiele tendensen. Er zijn heel wat kritische vragen te stellen omtrent GO bij minderjarigen. Hopelijk worden kinderen jeugdpsychiaters en andere zorgverleners die hiermee in aanraking komen geprikkeld om verder onderzoek te verrichten naar dit onderwerp.

Auteur
J. Debroey , I. Elens , M. Danckaerts
Vakgebied
PSYCHIATRIE
Jaargang 2018, Volume 74