Gepaste zorg in de laatste levensfase – een maatschappelijke zorg

911 p
Samenvatting

De meningen over wat passende zorg in de laatste levensfase precies inhoudt, lopen sterk uiteen.
Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de Université catholique de Louvain inventariseerden
onder meer aan de hand van een online vragenlijst hoe men in België denkt over passende en
niet-passende zorg, alsook welke houdingen men heeft ten aanzien van zorg in de laatste levensfase.
In deze bijdrage bespreken we de kwantitatieve analyses. Een meerderheid van de deelnemers
die de vragenlijst volledig invulden (n = 1.816), vindt dat er vandaag in de zorg tijdens de laatste
levensfase een te grote nadruk ligt op overleven en dat de eindigheid van het leven weer meer een
evidentie mag worden. Slechts 40% van de deelnemers vertrouwt erop geschikte zorg te krijgen in
de laatste levensfase en hoewel ruim 40% vindt dat voorafgaande zorgplanning rond het levenseinde
idealiter plaatsheeft vooraleer men ziek is, overlegde slechts één op drie hierover met een
professionele hulpverlener. Volgens 56% is de psycholoog doorgaans te weinig betrokken bij eindelevenszorg.
Deze studie heeft zeker beperkingen, de steekproef is bijvoorbeeld niet representatief
voor de Belgische bevolking. Desalniettemin kan dit onderzoek het beleid en het werkveld motiveren
om te komen tot meer passende zorg in de laatste levensfase voor alle betrokkenen.

Auteur
K. Van den Broeck , O. Schmitz , I. Aujoulat , P. Mistiaen , M. Friedel , M. Genet , C. Ricour , L. Kohn , J. Wens
Vakgebied
PALLIATIEVE ZORG , EUTHANASIE
Jaargang 2018, Volume 74