Geruptureerde interstitiële zwangerschap: vruchtbaarheidssparende chirurgie

541 p
Samenvatting

Een 23-jarige zwangere dame, G2M0A0, werd via de ambulance binnengebracht wegens een syncope en abdominale pijn. De diagnose van een geruptureerde interstitiële zwangerschap werd gesteld op basis van de bèta-hCG-waarden en een transvaginale echografie. Een interstitiële of cornuale zwangerschap is een zeldzame vorm van een extra-uteriene zwangerschap waarbij de innesteling plaatsvindt in het proximale deel van de tuba, dat ingebed ligt in de spierwand van de uterus. Bij hemodynamisch instabiele patiënten bestaat de behandeling in de acute setting uit het uitvoeren van een cornuale resectie tot eventueel een hysterectomie. Bij deze patiënte werd er een nieuwe operatietechniek toegepast, die de vruchtbaarheid bewaart. Het postoperatieve herstel verliep vlot, met normalisatie van het bèta-hCG.

Auteur
E. De Roo , I. Laureys
Vakgebied
GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE
Jaargang 2019, Volume 75