Gesuperviseerde beweegtherapie is meestal de eerstekeuzebehandeling bij claudicatioklachten