Haalbaarheid van actieve contact tracing van COVID-19- infecties in de eerstelijnszorg: een pilootproject

573 p
Samenvatting

COVID-19 heeft de voorbije maanden de gezondheidszorg en de hele samenleving in België op zijn kop gezet. Social distancing blijft de belangrijkste pijler van de transmissiecontrole, maar als de lockdownmaatregelen worden opgeheven, zijn alternatieve en het liefst even of meer efficiënte tools noodzakelijk om de situatie onder controle te houden. „Testen, opsporen en isoleren” (TOI) is een methode die in vele landen al van bij het begin van de crisis werd toegepast, zoals geadviseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie, maar waarop ons gezondheidssysteem niet voorbereid is. Geneeskunde voor het Volk voerde eind april 2020 bij wijze van proef een eerste pilootproject van contact tracing uit bij haar patiënten om te zien wat een dergelijke tracing inhoudt qua organisatie en resources. Daarvoor contacteerden ze een honderdtal recente „mogelijke COVID-19-infectiepatiënten” uit hun patiëntenpopulatie met de vraag om nu gezinsleden te testen op een COVID-19- infectie. In dit artikel beschrijven zij het proces en de conclusies uit deze operationele oefening. 

Auteur
B. Ostyn , T. Joye , A. Muylaert , M. Vanbrabant , A. Delespau
Vakgebied
INFECTIEZIEKTEN
Jaargang 2020, Volume 76