Hartfalen met een bewaarde ejectiefractie: kanttekeningen bij de diagnostiek en de behandeling met focus op de rol van bètablokkers

142 p
Samenvatting

Op 9 mei 2019 werd er op de stafvergadering inwendige geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis
Gent dieper ingegaan op de rol van bètablokkers (BB) in de behandeling van hartfalen met een
bewaarde ejectiefractie. Aan de hand van casuïstiek en een systematische review werden de complexe
definiëring en de uitgebreide differentiaaldiagnostiek toegelicht, die duidelijk maken waarom
onderzoeksresultaten in dit domein met voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. Aanvullend
werd er een overzicht gegeven van de huidige behandelingsopties voor patiënten met hartfalen
met een bewaarde ejectiefractie. Deze tekst is een schriftelijke weergave van de voordracht.

Auteur
S. Calle , T. De Backer , M. De Pauw , W. van Biesen , F. Timmermans
Vakgebied
CARDIOLOGIE
Jaargang 2020, Volume 76