Heeft een systematische echografie van de schildklier een meerwaarde bij patiënten onder lithiumtherapie?

375 p
Samenvatting

Deze studie gaat na of een echografie van de schildklier een diagnostische meerwaarde heeft in de
detectie van schildklieraandoeningen bij lithiumgebruik.
Hiervoor werden de databanken Pubmed, Embase en The Cochrane Library geraadpleegd.
Vijf studies werden geselecteerd voor verdere bespreking.
Alle geïncludeerde studies (één cohortstudie en vier cross-sectionele studies) wezen op de diagnostische
meerwaarde van een echografie van de schildklier voor de detectie van een subklinische
euthyreotische goiter bij lithiumgebruik.
Op basis van deze bevindingen zou een echografie van de schildklier een mogelijke meerwaarde
hebben bij de diagnose en de opvolging van schildklieraandoeningen in geval van lithiumgebruik.
Nochtans raden de huidige richtlijnen van het „National Institute for Health and Care Excellence”
(NICE) en van de „British Association for Psychopharmacology” (BAP) alleen een biochemische
opvolging van de schildklierparameters aan. Gezien het kleine aantal studies van goede methodologische
kwaliteit en het beperkte wetenschappelijke bewijs voor de behandeling van een subklinische
goiter is het voorlopig raadzaam om niet af te wijken van de huidige richtlijnen.

Auteur
C. Montagna , J. De Lepeleire
Vakgebied
PSYCHIATRIE
Jaargang 2020, Volume 76