Heeft het kwaliteitshandboek voor meer kwaliteit gezorgd? Een verkennend onderzoek naar de visie van de Vlaamse apotheker

194 p
Samenvatting

Volgens de gids voor de goede officinale farmaceutische praktijken (Koninklijk Besluit nummer
2009018031 van 21/1/2009) moet iedere Belgische apotheek, vanaf 2012, over een kwaliteitshandboek
beschikken dat voldoet aan de richtlijnen van de gids. Het doel van dit handboek is om informatie
over de kwaliteit en de organisatie van de zorgverstrekkingen te verzamelen, te registreren
en zo nodig bij te sturen. De opinies over dit systeem of over de efficiëntie ervan zijn tot op heden
nog niet onderzocht. Dit kwalitatief onderzoek bevroeg 28 apothekers uit de provincies Antwerpen
en Oost-Vlaanderen over hun visie over het kwaliteitshandboek en de mate waarin het bijdraagt tot
de kwaliteit in de apotheek. Kwaliteit wordt door de meesten in verband gebracht met farmaceutische
zorg en magistrale bereidingen. Het kwaliteitshandboek lijkt volgens de bevraagde apothekers
geen impact te hebben op de farmaceutische zorg; over de invloed op de magistrale bereidingen
zijn de meningen verdeeld. De meeste apothekers vinden dat het handboek geen meerwaarde
biedt als instrument om kwaliteit in de apotheek na te streven. Het geeft immers geen aanleiding
tot noemenswaardige veranderingen en gaat voorbij aan het belangrijkste aspect, met name de
farmaceutische zorg. Op basis van de analyse van de onderzoeksresultaten kunnen een aantal
aanbevelingen worden geformuleerd.

Auteur
E. Rooselaer , D. Jans , S. Cornwell , H. De Winter , H. De Loof
Vakgebied
FARMACOLOGIE
Jaargang 2020, Volume 76