Het calcitonine-gengerelateerde peptide als aangrijpingspunt voor nieuwe behandelingen van migraine

1 132 p
Samenvatting

Migraine is een frequent hoofdpijnsyndroom met een significante impact op het functioneren van de patiënt. Qua werkzaamheid en tolerantie schieten de huidige behandelingsmethoden voor migraine vaak te kort. Een nieuw therapeutisch aangrijpingspunt met als doelwit het „calcitonine-gengerelateerde peptide” (CGRP) biedt nieuwe mogelijkheden om migraine op een betekenisvolle manier te behandelen. De resultaten uit meerdere placebogecontroleerde klinische studies met monoklonale antistoffen (mAbs) gericht tegen de CGRP-receptor of het CGRP zelf zijn veelbelovend voor zowel episodische (EM) als chronische migraine (CM). Hoewel deze nieuwe therapieën een gunstig veiligheids- en tolerantieprofiel hebben op korte termijn, moeten studies uit de dagelijkse praktijk nog een antwoord geven op openstaande vragen en moet de plaats van het CGRP in het therapeutische arsenaal bij migraine worden bepaald. Dit artikel geeft een overzicht van de fysiopathologie van migraine met de nadruk op het CGRP, de resultaten van de grote fase 2- en fase 3-studies van de anti-CGRP-m-Abs en reflecteert over de plaats van het CGRP en over de openstaande vragen omtrent de veiligheid ervan.

Auteur
N. Vandenbussche , A. Van Dycke , J. Versijpt , K. Paemeleire
Vakgebied
NEUROLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75