Het gebruik van tocolytica in Vlaanderen anno 2019

790 p
Samenvatting

Tocolyse wordt aangewend om een dreigende vroeggeboorte te verhinderen tussen de 24ste en
de 34ste zwangerschapsweek. Hiermee wil men tijd winnen om geneesmiddelen toe te dienen ter
bevordering van de neonatale longrijping of neuroprotectie en eventueel het vervoer naar een tertiair centrum te faciliteren om de neonatale uitkomst te optimaliseren. Het enige geregistreerde
tocolyticum is atosiban, een oxytocineantagonist. Nifedipine is een calciumkanaalblokker die off-label
als tocolyticum wordt gebruikt.
Op basis van de doeltreffendheid en de maternale en de foetale veiligheid adviseren diverse nationale en internationale richtlijnen het gebruik van nifedipine of atosiban als tocolyticum. Deze middelen zijn even doeltreffend. Nifedipine is veel goedkoper dan atosiban, maar het off-label gebruik kan
de voorschrijver afschrikken. Zoals bij alle tocolytica zijn maternale en foetale monitoring aanbevolen.
Andere tocolytica, zoals β2-mimetica, prostaglandinesynthetaseremmers, nitraten en magnesiumsulfaat, hebben bij een dreigende vroeggeboorte tussen de 24ste en de 34ste zwangerschapsweek, gezien hun beperkte doeltreffendheid of veiligheid, geen plaats meer in de evidence-based
verloskundige zorg in Vlaanderen anno 2019.

Auteur
C. Baekelandt , S. Dumont , M. Ceulemans , V. Foulon , K. Van Calsteren
Vakgebied
GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE , FARMACOLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75