Het geneesmiddelengebruik in de woonzorgcentra en het effect van feedback naar de voorschrijvende huisartsen

907 p
Samenvatting

In acht Maaslandse woonzorgcentra (wzc’s) werd het geneesmiddelengebruik in kaart gebracht.
Gemiddeld namen de bewoners elf verschillende geneesmiddelen, waarvan negen als onderhoudsmedicatie. Zowel het gemiddelde totale aantal geneesmiddelen per instelling als de verschillende
subgroepen schommelden weinig over de verschillende instellingen heen.
Feedback naar de huisartsen over het geneesmiddelengebruik van hun eigen patiënten had
nauwelijks een invloed op het voorschrijfgedrag in de daaropvolgende zes maanden.

Auteur
E. Goossens , L. Cruys , J. Errico , M. Gulikers , P. Hendrikx , J. Mertens , I. Segers , D. Slaets , W. Smits , F. Buntinx
Vakgebied
HUISARTSGENEESKUNDE , GERIATRIE
Jaargang 2019, Volume 75