Het grotetrochanterpijnsyndroom: ontwikkeling van een onderzoeksprotocol

1 000 p
Samenvatting

Het grotetrochanterpijnsyndroom (GTPS) is een term die gebruikt wordt om pijn rond de grote trochanter en/of over het laterale aspect van de heup te beschrijven, die meestal het gevolg is van een tendinopathie van de musculus gluteus medius, al of niet geassocieerd met degeneratieve scheuren of een bursitis. De diagnose van het GTPS is gebaseerd op anamnese en klinische vaststellingen, met onder andere lokale drukpijn over de grotetrochanterregio, het vaststellen van insufficiënte musculi glutei en een aantal provocatietests, die kunnen helpen bij de differentiaaldiagnose. Echografie is het technische onderzoek van eerste keuze. Het is echter niet omdat er structurele afwijkingen op beeldvorming te zien zijn dat deze klinisch ook relevant zijn. Naast de behandeling van de tendinopathie en bursitis via excentrische peestraining, extracorporele „shockwave”-therapie (ESWT) en/of infiltraties met corticosteroïden is het ook van belang om ook rug- en bekkenstabilisatie te integreren in het oefenprogramma om recidieven te voorkomen. Het doel van dit artikel is om het concept GTPS toe te lichten aan de hand van een uitgebreid literatuuronderzoek en de ontwikkeling van een flowdiagram.

Auteur
H. Van Gool , P. Van Wambeke , R. Lysens
Vakgebied
FYSISCHE GENEESKUNDE EN REVALIDATIE
Jaargang 2018, Volume 74