Het mal de debarquement-syndroom: huidige stand van zaken

29 p
Samenvatting

Het mal de debarquement-syndroom (MdDS) is een neurologische aandoening die gekenmerkt wordt
door een subjectieve perceptie van zelfbeweging. Patiënten beschrijven hierbij vaak dat ze het gevoel
hebben te wiegen. Daarbovenop zijn er nog andere geassocieerde symptomen, zoals migraine en
een verhoogde visuele sensitiviteit. MdDS begint meestal na passieve beweging (bv. een zeereis of
een vlucht), maar kan ook spontaan aanvatten. De onderliggende pathofysiologie is nog niet volledig
achterhaald, maar er zijn verschillende theorieën, zoals een maladaptatie van de vestibulo-oculaire
reflex (VOR) of afwijkingen van de hersenactiviteit. De aandoening treft vooral vrouwen van middelbare
leeftijd, in de menopauze of de perimenopauze. Het neuro-otologische standaardonderzoek is normaal of vertoont niet-gerelateerde abnormaliteiten, wat de diagnosestelling moeilijk maakt. Recent
echter werden wel enkele diagnostische kenmerken voorgesteld. Patiënten van het bewegingsgeïnduceerde type ervaren echter heel vaak een verbetering van de symptomen wanneer ze in beweging
zijn, een belangrijk diagnostisch kenmerk. Een meerderheid van de MdDS-patiënten kan momenteel
succesvol behandeld worden met neuromodulatie of door readaptatie van de VOR met optokinetische stimuli. Een farmacologische behandeling heeft reeds aangetoond niet succesvol te zijn. Verder
onderzoek zal noodzakelijk zijn om de diagnose en de behandeling van MdDS te verfijnen. In dit artikel
wordt de huidige stand van zaken met betrekking tot MdDS geschetst.

Auteur
A. Van Ombergen , M. De Beukelaer , V. Mucci , P. van de Heyning , V. Van Rompaey
Vakgebied
NEUS-KEEL-OORZIEKTEN , NEUROLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75