Het nut van screening naar ovariumcarcinomen: een toevalsbevinding van ascites op een CT-scan van de thorax

934 p
Samenvatting

Een 45-jarige vrouw kwam naar de raadpleging pneumologie met klachten van inspanningsdyspneu,
nachtelijke productieve hoest en subfebrilitas. De thoraxfoto toonde een normaal cardiopulmonaal
beeld en de spirometrie kon geen majeure afwijkingen aantonen. Een aanvullende angio-CT-scan van
de thorax sloot de diagnose van longembolen uit. Er was wel abdominale ascites zichtbaar op de
onderste coupes van de scan. De patiënte werd doorverwezen naar de dienst gastro-enterologie.
Bij verdere navraag vermeldde de patiënte een trekkend gevoel ter hoogte van haar navelbreuk.
Bovendien had ze klachten van stressincontinentie en onregelmatige menses. Op de echografie
van het abdomen was er een tumor van 14 à 16 cm zichtbaar, hoogstwaarschijnlijk van ovariële
oorsprong. De diagnostische merkers lactaatdehydrogenase (LDH) en kankerantigeen-125 (CA-125)
waren verhoogd. Een diagnostische ascitespunctie werd uitgevoerd en de casus werd besproken
op de gynaecologische MOC-vergadering (multidisciplinair oncologisch consult). Een halfjaar eerder
werd de patiënte nog gezien voor een jaarlijkse routinecontrole op de raadpleging gynaecologie. Ze
was toen klachtenvrij en de echografie toonde geen bijzonderheden. Ovariumcarcinomen kunnen
sluimerend aanwezig zijn en geven meestal slechts vage klachten. Ze worden ook wel „silent killers”
genoemd.
In dit artikel wordt de rol van screening besproken in de verbetering van de prognose van ovariumkanker door vroegtijdig de diagnose te stellen.

Auteur
J. Storms , K. Moubax
Vakgebied
GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE , ONCOLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75