Het registreren en verspreiden van gegevens over het veilige gebruik van geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding: zijn we overtijd aan het gaan?

212 p
Samenvatting

Het gebruik van geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding verdient alle aandacht van
zorgverleners gezien het mogelijke effect ervan op de gezondheid van zowel de moeder als het
ongeboren of zogende kind. Jammer genoeg bemoeilijkt het gebrek aan veiligheidsgegevens en
aan eenduidige informatie over geneesmiddelen vaak een rationele en evidence-based aanpak van
het pre- en postnatale geneesmiddelenbeleid. In veel landen kunnen zorgverleners en patiënten
een beroep doen op een Teratologie Informatie Service (TIS) voor betrouwbare en up-to-date informatie
over geneesmiddelen, foliumzuur en gezondheidsproducten tijdens preconceptie, zwangerschap
en borstvoeding. Naast het beschikbaar stellen van evidence-based informatie heeft een TIS
als tweede belangrijke taak het verzamelen van epidemiologische gegevens over geneesmiddelengebruik
en foetomaternale gezondheidsuitkomsten. Op die manier kan een TIS bijdragen tot het
vergroten van de kennis over het gebruik van geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding.
Jammer genoeg bestaat er tot dusver nog geen TIS in België. De hoge prevalentie van geneesmiddelengebruik
tijdens zwangerschap, de grote nood aan informatie over geneesmiddelen tijdens
zwangerschap en borstvoeding, zowel bij patiënten als bij zorgverleners, alsook het gebrek aan
gestructureerde gegevensverzameling in België onderstrepen nochtans duidelijk dat de oprichting
van een Belgische TIS noodzakelijk is.

Auteur
M. Ceulemans
Vakgebied
GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE
Jaargang 2020, Volume 76