Het "staphylococcal scalded skin syndrome": klinische presentatie

571 p
Samenvatting

Het „staphylococcal scalded skin syndrome” (SSSS) is een zeldzame, maar ernstige huidinfectie die
veroorzaakt wordt door de toxineproducerende bacterie Staphylococcus aureus (S. aureus).
Er worden twee patiëntjes besproken die aangemeld werden met huidlaesies en blaarvorming.
Op basis van het klinische beeld, de microbiologische en de histologische bevindingen werd de
diagnose van SSSS gesteld. Dit syndroom komt meestal voor bij kinderen jonger dan vijf jaar en
heeft een mortaliteit van 3% tot 10% mits een adequate antibioticatherapie.
Het syndroom begint meestal met een lokale infectie van de conjunctiva of de huid (vooral de
umbilicus en de neus) door een coagulasepositieve S. aureus van faaggroep II. Het exfoliatieve
toxine (ET) dat geproduceerd wordt door S. aureus, zorgt voor de intra-epidermale blaarvorming.
Klinisch wordt het syndroom gekenmerkt door het ontstaan van fragiele blaren op een erythemateuze
huid die later zullen ruptureren, waardoor er oppervlakkige erosies ontstaan. Het teken van
Nikolsky is positief. Microbiologische bevindingen kunnen de clinicus op het verkeerde spoor zetten
omdat de bloedkweken vaak negatief zijn en er meestal geen S. aureus gekweekt kan worden uit
de steriele blaren. Histologisch ziet men een splitsing van de huid ter hoogte van de granulaire laag,
waardoor er een intra-epidermale blaar ontstaat. De behandeling bestaat uit intraveneuze antibioticatherapie
met een voorkeur voor flucloxacilline en een ondersteunende behandeling met intraveneus
vocht en pijnstilling. Het is heel belangrijk dat dit syndroom tijdig herkend wordt omdat SSSS
een dermatologische urgentie is die zonder adequate behandeling een dodelijke afloop kan hebben.

Auteur
J. Krikilion , M. Naert
Vakgebied
PEDIATRIE
Jaargang 2018, Volume 74