Het syndroom van Mirizzi gecompliceerd door galsteenileus

111 p
Samenvatting

Een 65-jarige man bood zich aan op de dienst spoedgevallen met icterus. Zijn voorgeschiedenis bestond
uit een episode van acute calculeuze cholecystitis, die door zijn huisarts werd afgekoeld met antibiotica,
maar waaraan verder geen gevolg gegeven werd. Bijkomend onderzoek toonde een obstruerende
galsteen distaal in de ductus cysticus met compressie van de hoofdgalweg, cholecystitis en cholangitis.
Via een endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP) werd er ter decompressie een
plastieken stent geplaatst tot voorbij de obstructie. Een empirische antibioticatherapie werd opgestart,
waarna er een vlot klinisch en biochemisch herstel volgde. Een cholecystectomie à froid werd gepland
na zes weken. Vier weken later meldde de patiënt zich echter opnieuw aan op de dienst spoedgevallen
met acute abdominale krampen, vomitus en distensie van het abdomen. Via een CT-onderzoek werd
galsteenileus gediagnosticeerd, waarvoor er een enterotomie werd uitgevoerd. Hierbij werd er een
obstruerende steen ter hoogte van het ileum verwijderd. De cholecystectomie werd ingepland binnen
drie maanden. In tegenstelling tot acute cholecystitis is het syndroom van Mirizzi een relatief zeldzame
pathologie. De complicatie van galsteenileus komt zelfs nog minder vaak voor.

Auteur
C. Mees , F. de Clerck
Vakgebied
GASTRO-ENTEROLOGIE
Jaargang 2020, Volume 76