Hoe groeien nieren bij prematuur geboren kinderen? Een literatuurstudie

1 142 p
Samenvatting

Gezien de associatie tussen prematuriteit en chronisch nierlijden is er nood aan referentiecurves voor
niergroei na preterme geboorte en richtlijnen over hoe deze het best opgesteld worden. Via PubMed,
EMBASE en Google Scholar werd er gezocht naar gegevens over echografisch gemeten nierlengtes
en -volumes bij voormalig prematuur geboren kinderen en mogelijk relevante covariabelen (geboortegewicht
< 1.500 g, groeirestrictie, links/rechts, geslacht). Gegevens van normale, term geboren kinderen
werden mee geïncludeerd als controles. Er werden vier curven opgesteld die niergroei visualiseren.
De niergrootte (lengte, volume) in functie van de leeftijd is duidelijk kleiner bij ex-prematuren. Dit
is minder opvallend voor de nierlengte in functie van de lichaamslengte en voor het niervolume in
functie van de lichaamsoppervlakte gezien de correlatie tussen deze parameters.
Op basis van dezelfde literatuur wordt er aanbevolen om ten eerste groeicurven te ontwikkelen
met een relatieve nierlengte (nierlengte/lichaamslengte) en een relatief niervolume (niervolume/
lichaamsoppervlakte) in functie van de leeftijd, telkens ex-prematuren (< 1.500 g) in vergelijking met
analoge individuele observaties bij term geboren kinderen met een normaal geboortegewicht. Ten
tweede moeten de gegevens van kinderen met een groeirestrictie apart gerapporteerd worden.
Ten derde mag er geen onderscheid gemaakt worden tussen de linker- en de rechternier, maar wel
tussen beide geslachten.
Op basis van deze richtlijnen kunnen er referentiecurves ontwikkeld worden voor nierafmetingen
bij ex-prematuren. Zo kunnen zorgverleners nagaan of de niergroei (ab)normaal verloopt en opvolging
aangewezen is.

Auteur
L. Guldentops , K. Allegaert
Vakgebied
NEFROLOGIE , PEDIATRIE
Jaargang 2019, Volume 75