Hoe kunnen we de gezondheidsgeletterdheid van onze patienten verbeteren?

663 p
Samenvatting

Een van de belangrijkste oorzaken van ongelijkheid op het vlak van gezondheid is een lage gezondheidsgeletterdheid, want daarin zitten vele andere factoren vervat. Gezondheidsgeletterdheid is het vermogen van een persoon om informatie over gezondheid te begrijpen en op te nemen zodat hij de juiste keuzes kan maken om zijn gezondheid en levenskwaliteit te behouden of te verbeteren. Op basis van de Nationale Gezondheidsenquête van Sciensano (2019) is 33,4% van de Belgische bevolking onvoldoende gezondheidsgeletterd. Ter voorbereiding van een Belgisch actieplan werd er aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) gevraagd om het beleid voor een betere gezondheidsgeletterdheid in andere landen te analyseren. Het KCE selecteerde er zes: Australië, Oostenrijk, Portugal, Schotland, Ierland en Nederland. Vooral de Schotse aanpak verdient aandacht. Het contact tussen de patiënt en de zorgverlener is er gebaseerd op het „universele voorzorgsbeginsel”. Het gaat ervan uit dat elke interactie tussen de patiënt en de zorgverlener voor misverstanden kan zorgen en het reikt een aantal communicatietechnieken aan. In België lopen er op het terrein momenteel al een aantal initiatieven om de gezondheidsgeletterdheid te verbeteren, maar deze worden het best gecoördineerd. Verder is het ook belangrijk om de verschillende bevoegdheidsniveaus te mobiliseren, want een betere gezondheidsgeletterdheid wordt vooral verkregen door preventie en gezondheidspromotie.

Auteur
J. Adriaenssens , K. Rondia , G. Briat , L. Kohn
Vakgebied
HUISARTSGENEESKUNDE , GEZONDHEIDSZORG
Jaargang 2020, Volume 76