Hoogteziekte

161 p
Samenvatting

Een 27-jarige patiënte wil zich voorbereiden om te klimmen tot een hoogte boven 6.000 meter en
raadpleegt hiervoor de huisarts. Welke informatie en voorschriften geeft deze het best mee?
We merken dat het lichaam zich op verschillende manieren aanpast aan het leven op grote
hoogte. Wanneer dit echter onvoldoende lukt, krijgt men te kampen met het fenomeen hoogteziekte.
Hier kan men een onderscheid maken tussen drie vormen, namelijk acute hoogteziekte
(„acute mountain sickness”, AMS), cerebraal oedeem („high-altitude cerebral edema”, HACE) en
longoedeem op grote hoogte („high-altitude pulmonary edema”, HAPE). Bij het afreizen naar een
grote hoogte is het belangrijk om de patiënt in te lichten over de gevaren en de symptomen van de
ziekte, alsook om de nodige preventie en therapie te bespreken.

Auteur
K. De Baerdemaeker , S. Kempenaers , M. Sabbe
Vakgebied
URGENTIEGENEESKUNDE , ALGEMENE INWENDIGE GENEESKUNDE
Jaargang 2019, Volume 75