Humanitaire hulp

730 p
Samenvatting

Humanitaire hulp bieden aan ontwikkelingslanden kan op talrijke manieren, ook op medisch vlak. Steunend op het principe van effectief altruïsme kan men goed bepalen welke hulp geboden moet worden. Dit wordt soms uit het oog verloren wanneer regeringen budgetten (die steeds beperkt zijn) vrijmaken voor bepaalde projecten. Het medische humanitaire aanbod wordt meestal gebracht door niet-gouvernementele organisaties. Soms gaat het om kleine projecten gedragen door kleine organisaties, maar ook grote organisaties bieden deze hulp op grotere schaal aan. Daarnaast kan ook het Belgische leger instaan voor een dergelijke vorm van hulpverlening in gebieden waar militairen worden ingezet.
 

Auteur
B. Pauwels , P. Pattyn , A. Verbaeys
Vakgebied
GEZONDHEIDSZORG
Jaargang 2020, Volume 76