Hydronefrose door een polaire nierarterie: literatuuroverzicht naar aanleiding van een casus

1 569 p
Samenvatting

Een pyelo-ureterale junctiestenose (PUJ-stenose) kan op een jeugdige leeftijd vaak de basis vormen
bij de presentatie van hydronefrose. Men moet er bedacht op zijn dat een polaire nierarterie aan de
basis kan liggen bij de symptomen: renale kolieken, flankpijn, recidiverende urineweginfecties en
hematurie.
Voor de diagnostiek blijven diuretische renografieën en algemene beeldvorming via echografie/
kleurendoppler en CT-scan essentieel om eventuele obstructies vast te kunnen stellen.
De keuze om tot een behandeling over te gaan hangt af van de presenterende klachten en de
resultaten van de diuretische renografie. Men kan conservatief handelen indien de differentiële nierfunctie
> 40% ligt. De nierfunctie moet goed opgevolgd worden om verdere achteruitgang vast te
stellen. Men gaat over naar operatieve correctie bij verdere verslechting van de differentiële nierfunctie
en bij een aanhoudende symptomatologie.

Auteur
E. Hendrikx , A. Léonard , K. van Renterghem
Vakgebied
UROLOGIE
Jaargang 2018, Volume 74