Hypo- en hypersensitiviteit bij kleuters: een exploratief onderzoek

780 p
Samenvatting

De literatuur beschrijft moeilijkheden in de sensorische prikkelverwerking bij verschillende ontwikkelings- en kinder- en jeugdpsychiatrische problemen. Het doel van dit onderzoek was om de verschillende profielen van de sensorische prikkelverwerking in kaart te brengen bij kleuters die aangemeld
zijn op een poliklinische kinder- en jeugdpsychiatrische dienst. Er werden gedurende één jaar gegevens verzameld van kleuters tussen vier en zes jaar. De studiepopulatie (n = 42) telde voornamelijk
jongens. Bij de kinderen met sensitiviteitsklachten was er steeds sprake van een bijkomende stoornis.
Zo hadden alle kleuters met een diagnose van een autismespectrumstoornis (ASS) sensitiviteitsklachten. Deze klachten waren zowel hypo- als hypersensitief van aard, voornamelijk op oraal-sensorisch
en tactiel vlak. De kleuters met internaliserende problemen of ASS hadden doorgaans een hypersensitief reactiepatroon, terwijl de kinderen met een diagnose van „attention deficit hyperactivity disorder”
(ADHD) vaker een hyposensitief patroon vertoonden. De kinderen met problemen in de ouder-kindrelatie en contextproblemen hadden meer moeilijkheden op tactiel, auditief en vestibulair vlak.
Gezien de overlap tussen kinder- en jeugdpsychiatrische problemen, contextproblemen en problemen in de sensorische prikkelverwerking is een breed differentiaaldiagnostisch onderzoek aangewezen wanneer er moeilijkheden opduiken op sensorisch vlak die het dagelijkse leven verstoren,
vooral als er bijkomende zorgen zijn omtrent de ontwikkeling van het kind. Verder longitudinaal
onderzoek met grotere studiepopulaties is wenselijk om de mogelijke prognostische waarde van
hypo- en hypersensitiviteit na te gaan.

Auteur
S. Sadeghi , D. van de Merwe , M. Dhar
Vakgebied
PEDIATRIE , PSYCHIATRIE
Jaargang 2019, Volume 75