Hypoxie en somnolentie na een tibiaplateaufractuur: denk aan het vetemboliesyndroom

668 p
Samenvatting

Het vetemboliesyndroom wordt af en toe gezien bij onder andere langebeenderfracturen. Het is
een slecht omschreven klinische entiteit met als klassieke triade: petechiën, neurologische complicaties en hypoxie.
De incidentie van het vetemboliesyndroom bij langebeenderfracturen bedraagt 0,9% tot 2,2%.
De incidentie van cerebrale vetembolen is niet gekend. De klinische diagnose wordt gesteld door
neurologische deterioratie binnen de 12 à 72 uur na het trauma. Een MRI van de hersenen is het
technische onderzoek bij voorkeur.
De preventie bestaat voornamelijk uit het vroegtijdig voorkomen van risicofactoren: fracturen
immobiliseren, stabiliseren en extern/intern fixeren. Een specifieke behandeling is er niet, supportieve
maatregelen zijn aangewezen: behandeling van hypoxie, alsook het voorkomen en identificeren van
secundaire neurologische en systemische complicaties.

Auteur
S. Detailleur , L. Viaene , P. Doubel
Vakgebied
NEFROLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75