Impact op het hart van intensief duursporten door recreanten