Implementatie van intraveneuze procedurele matige sedatie in de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie in Vlaanderen

389 p
Samenvatting

Intraveneuze procedurele matige sedatie (IPMS) door MKA-artsen (mond-, kaak- en aangezichtschirurgie) is in Vlaanderen slechts beperkt ontwikkeld. Veel belastende kaakchirurgische ingrepen, zoals het verwijderen van wijsheidstanden en dentale implantologie, die frequent onder algemene anesthesie gebeuren, kunnen veilig en comfortabel uitgevoerd worden onder IPMS. Het doel van de huidige studie is een analyse van het gebruik van IPMS in de MKA in Vlaanderen en de voorstelling van een werkbaar sedatieprotocol. Factoren zoals de beschikbare operatietijd onder algemene narcose, training, infrastructuur en personeel zorgen ervoor dat de Vlaamse MKA-chirurg blijft kiezen tussen de extremen van lokale en algemene anesthesie. Uit de rondvraag blijkt er beperkte interesse te bestaan voor het implementeren van IPMS, voornamelijk wegens het patiëntencomfort.

Auteur
R. Snel , J. Fransen , L. Grosjean , Y. Spaey , P. Legrand , C. Politis
Vakgebied
STOMATOLOGIE , ANESTHESIOLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75