Influenzageassocieerde myositis bij een oudere patiënt

422 p
Samenvatting

Jaarlijks treft het influenzavirus 10% tot 20% van de wereldbevolking. Bij benadering ontwikkelt 1 op 1.000 patiënten met griep complicaties waarvoor een ziekenhuisopname vereist is, zoals respiratoire insufficiëntie, myocarditis of encefalitis. Een wellicht onderschatte complicatie is influenzageassocieerde myositis. Dit werd tot nu toe voornamelijk beschreven bij kinderen en wordt biochemisch gekenmerkt door een verhoogd creatinekinase (CK). Het kent doorgaans een benigne en zelflimiterend verloop. Men moet vooral aandacht hebben voor de nierfunctie, in het bijzonder bij de oudere patiënt. De mate van CK-verhoging blijkt te correleren met een meer gecompliceerd ziekteverloop, alsook met een hogere mortaliteit. Aan de hand van een casusbeschouwing wordt de literatuur rond influenzageassocieerde myositis bij ouderen beschreven. Het bepalen van het CK-niveau bij de diagnose kan bijdragen tot het voorspellen van een ernstiger ziekteverloop. Verder kan het de arts attent maken op het mogelijk gelijktijdig voorkomen van andere extrapulmonale manifestaties van influenza. Volledige recuperatie wordt verwacht. Bij een persisterende CK-verhoging moet men op zoek gaan naar ander onderliggend lijden.

Auteur
S. Dhont , E. De Grauwe , W. Janssens , N. Van Den Noortgate , M. Petrovic , R. Piers
Vakgebied
GERIATRIE , INFECTIEZIEKTEN
Jaargang 2019, Volume 75