Intensievezorgaspecten van het syndroom van Guillain-Barré in de 21ste eeuw: casusreeksen en systematische literatuurreview

652 p
Samenvatting

Het syndroom van Guillain-Barré (GBS) is een van de meest voorkomende oorzaken van acute gegeneraliseerde symmetrische verlamming. Het is een acute, levensbedreigende polyradiculoneuropathie
met een variabele kliniek. Respiratoire insufficiëntie komt relatief vaak voor en veel patiënten vertonen
tekenen van autonome stoornissen. De diagnose wordt meestal gesteld op basis van de kliniek in
combinatie met een lumbaalpunctie en elektrofysiologisch onderzoek om een verder onderscheid te
maken tussen de verschillende subtypes van GBS. De meest voorkomende oorzaken van mortaliteit,
die schommelt tussen 3% en 13%, zijn respiratoir falen, pneumonie, hartfalen en autonome disfunctie.
De onderliggende pathofysiologie suggereert een auto-immuunreactie. Deze wordt veroorzaakt door
autoantistoffen die via moleculaire mimicry getriggerd worden door een infectieus pathogeen. De
behandeling van GBS bestaat meestal uit multidisciplinaire ondersteunende zorg en immunotherapie.
Vroege herkenning van medische complicaties zoals sepsis, longembolie en autonome disfunctie is
erg belangrijk, met een lage drempel voor opname op een gespecialiseerde afdeling.

Auteur
F. De Burghgraeve , C. Vandycke , S. D'hollander , L. Vanopdenbosch
Vakgebied
NEUROLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75