Interstitiële pneumonitis: een niet te miskennen presentatie van het DRESS-syndroom

1 244 p
Samenvatting

De initiële presentatie van het DRESS-syndroom (DRESS: „drug reaction with eosinophilia and systemic
symptoms”) is vaak misleidend. In deze casus wordt de ziektegeschiedenis van een 64-jarige
man besproken die zich op de spoedgevallendienst aanmeldt met koorts en purulente hoest. Initieel
wordt een pneumonie vermoed. Radiografisch wordt echter een atypisch beeld vastgesteld
met interstitiële versterking. Grondige anamnese leert ons dat de patiënt recent minocycline innam.
Daarnaast was er ook de vaststelling van maculopapulaire rash, eosinofilie en leversetstoornissen
die eveneens kaderen in een DRESS-syndroom. Een tijdige herkenning hiervan kan levensreddend
zijn gezien de hoge mortaliteit. Het oorzakelijke agens dient onmiddellijk gestopt te worden. Bij
argumenten voor orgaanaantasting wordt aangeraden hoge dosissen corticosteroïden op te starten.
Een langdurige behandeling met trage afbouw zou opflakkeringen en laattijdige auto-immuunreacties
reduceren.

Auteur
E. Van Loon , N. De Brucker
Vakgebied
PNEUMOLOGIE
Jaargang 2018, Volume 74