Jeugdtrauma als voorbeschikkende factor voor fibromyalgie en het chronischevermoeidheidssyndroom: een literatuuroverzicht

912 p
Samenvatting

In dit artikel wordt een systematisch overzicht gegeven van de literatuur die tussen 1991 en 2012 verschenen is over de rol van jeugdtrauma’s als voorbeschikkende factor voor fibromyalgie en het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS). Fibromyalgie en CVS kennen een multifactoriële pathogenese. De voorbije jaren is er toenemende evidentie geleverd voor een associatie tussen jeugdtrauma’s en de ontwikkeling van CVS en/of fibromyalgie op volwassen leeftijd. Naast seksueel en fysiek kindermisbruik blijken patiënten met CVS en/of fibromyalgie ook vaker emotionele mishandeling te hebben doorgemaakt tijdens hun jeugd in vergelijking met personen zonder CVS en/of fibromyalgie. De ernst van de blootstellingsgraad aan jeugdtrauma’s hangt samen met het risico op het ontwikkelen van deze aandoeningen. Verder blijken patiënten met CVS en/of fibromyalgie met jeugdtrauma’s differentiële klinische kenmerken te vertonen, met name meer ernstige lichamelijke klachten en een hogere psychiatrische comorbiditeit (depressie, angststoornissen en posttraumatisch stresssyndroom (PTSS)). Er zijn op biologisch vlak aanwijzingen dat jeugdtrauma’s bij CVS en fibromyalgie gepaard gaan met een disfunctie van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras (HPA-as), hoewel verder onderzoek hieromtrent noodzakelijk is.Een screening naar jeugdtrauma’s bij patiënten met CVS en/of fibromyalgie is belangrijk in zowel de eerste- als de tweedelijnsgezondheidszorg gezien de relatief hoge prevalentie van jeugdtrauma’s bij patiënten met deze aandoeningen en de noodzaak van een aangepaste benadering en psychologische begeleiding van slachtoffers.

Auteur
DE VENTER M , VAN DEN EEDE F
Vakgebied
PSYCHIATRIE , ALGEMENE INWENDIGE GENEESKUNDE
Tags
FIBROMYALGIE, CHRONISCHEVERMOEIDHEIDSSYNDROOM, SOMATFORME STOORNIS, KINDERMISBRUIK, KINDERMISHANDELING, JEUGDTRAUMA'S, POSTTRAUMATISCH STRESSSYNDROOM, EMOTIONEEL MISBRUIK
Jaargang 2013, Volume 69