KCE Trials: innovatie op het gebied van praktijkgerichte klinische studies

698 p
Samenvatting

Een groot aantal vragen in de gezondheidszorg kan slechts beantwoord worden na de uitvoering
van klinische studies. Voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen financiert de industrie de
meeste studies, om hun producten op de markt te brengen. Daarnaast is er echter ook nood aan
verder onderzoek bij kinderen of bejaarden, of aan vergelijkend onderzoek van de verschillende
behandelopties („comparative effectiveness”). Ook voor interventies die minder industriegedreven
zijn, zoals chirurgie, radiotherapie, psychotherapie, dieet en fysische geneeskunde, zijn grootschalige
klinische trials en een gepaste financiering nodig. Zulke klinische studies kunnen een goede investering
zijn voor de overheid en de zorgbetaler.
Einde 2015 kreeg het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) de opdracht en
het budget om een programma op te starten van praktijkgerichte vergelijkende klinische studies.
Twee jaar later is de rekrutering van de patiënten in de eerste studies volop aan de gang. Naast de
jaarlijkse nationale oproepen voor studievoorstellen lanceerde het KCE, samen met zijn Nederlandse
tegenhanger ZonMw, begin 2018 een eerste internationale gemeenschappelijke oproep voor vergelijkende
klinische studies (BeNeFIT).

Auteur
F. Hulstaert , L. Verleye , J. Harrison , H. Nevens , F. Vrijens , M. Devis , G. Briat
Vakgebied
EVIDENCE-BASED MEDICINE
Jaargang 2018, Volume 74