Klinisch management van delier bij ouderen

1 590 p
Samenvatting

Delier is een multifactorieel probleem dat vaak voorkomt bij ouderen. Het is een acuut psycho-organisch
syndroom met acute en fluctuerende veranderingen in de aandacht, het bewustzijn en de
cognitie, met als oorzaak een lichamelijke ontregeling of een ontwenning. Een delier gaat vaak gepaard
met ernstige fysieke complicaties. Ook de psychologische impact op de patiënt en de familie is groot.
Door het gebruik van een niet-medicamenteuze, multicomponente aanpak kan het zorgteam het
risico op delier met 30% tot 50% terugdringen. Door het fluctuerende verloop en het caleïdoscopische
karakter van het syndroom is het systematische gebruik van een screeningsinstrument bij patiënten
met een verhoogd risico primordiaal voor een tijdige detectie en snelle behandeling van het delier. In
deze bijdrage wordt er een overzicht geboden van de kenmerken en de verschillende verschijningsvormen
van het delier, de risicofactoren, de negatieve gevolgen en de belangrijkste basisprincipes
voor een doeltreffende interdisciplinaire preventie en behandeling van delier bij ouderen.

Auteur
K. Milisen , M. Lambert , E. Joosten , J. Tournoy , M. Petrovic , E. Detroyer
Vakgebied
GERIATRIE
Jaargang 2018, Volume 74