Levensmoeheid bij patiënten: een exploratie bij huisartsen

82 p
Samenvatting

Het aantal ouderen neemt toe. De meesten leiden een tevreden leven, maar een beperkte en niet
onbelangrijke groep is levensmoe. Dit probleem kan worden aangepakt door de huisarts. In 2016
verscheen een handleiding om de zorgverlener hierin te ondersteunen. Het is echter niet geweten
hoe levensmoeheid in de praktijk wordt benaderd. Tien huisartsen uit de regio van Zottegem werden
bevraagd aan de hand van diepte-interviews. De analyse toont dat huisartsen geen eenduidige
definitie van levensmoeheid hanteren en er een individueel idee op na houden dat gebaseerd is op
hun eigen ervaringen. Levensmoeheid is een zeer actueel onderwerp dat heel wat publieke aandacht
krijgt. Desondanks bereikt de wetenschappelijke literatuur de huisarts niet. Als voornaamste
reden van levensmoeheid worden verlieservaringen genoemd. Verder zijn er maatschappelijke evoluties
die maken dat de oudere zich eenzaam en nutteloos voelt. De bespreekbaarheid en de aanpak
van levensmoeheid hangen af van de eigen normen en waarden van de arts. Euthanasie komt
aan bod in alle interviews, al zijn de meningen sterk verdeeld of levensmoeheid hiervoor een indicatie
is. De huisartsen ondervinden persoonlijke, praktische en maatschappelijke drempels. Verdere
sensibilisering en opleiding van de huisarts, maar ook van de gemeenschap, zijn nodig om goed te
leren omgaan met personen met levensmoeheid.

Auteur
C. Daeleman , J. De Lepeleire
Vakgebied
HUISARTSGENEESKUNDE
Jaargang 2020, Volume 76